top of page

1.Konteineru noma regulārai dokumentu iznīcināšanai: 

Cena ir atkarīga no iznīcināmo dokumentu daudzuma un regularitātes

Pasūtīt konteineru:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds*

Klienta nosaukums

Kontakttālrunis*

E-pasts

Vēlamais konteinera veids (RW 70; RW 240; RW 350)*

Vēlamais konteineru skaits*

Dokumentu izvešanas vieta

Citi komentāri par pasūtījumu

Bezmaksas tālrunis uzziņai: ☎ 8000 89 98

2.Vienreizējas dokumentu iznicīnāšanas un transportēšanas pakalpojums:

Cena ir atkarīga no iznīcināmo dokumentu daudzuma un regularitātes

Pasūtīt vienreizēju dokumentu iznīcināšanas pakalpojumu:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds*

E-pasts

Kontakttālrunis*

Svars, kg

Dokumentu izvešanas vieta

Citi komentāri par pasūtījumu

bottom of page